25-04-2014 12:24 | Door: Redactie DuurzaamBedrijfsleven.nl

Nederlanders hechten grote waarde aan een duurzame bedrijfsvoering, maar zijn achterdochtig over de motieven.

Het wantrouwen bij consumenten over het maatschappelijk verantwoord ondernemen van bedrijven is in vijf jaar tijd met meer dan 40 procent gestegen. Steeds vaker verdenken zij bedrijven van commerciële motieven. Dat blijkt uit de vijfde Maatschappelijke Imago Monitor van onderzoeksbureau Motivaction, uitgevoerd in opdracht van adviesbureau Hope and Glory.

In het onderzoek zijn 155 Nederlanders ondervraagd over het belang dat zij hechten aan maatschappelijk ondernemen.  Hieruit blijkt dat consumenten er ten opzichte van eerdere jaren steeds meer van overtuigd zijn dat imagoverbetering een belangrijk motief is voor een duurzamere bedrijfsvoering. Dit wordt niet echter niet per se als slecht ervaren, omdat bedrijven toch hun steentje bijdragen aan duurzaamheid.

Resultaten

FriesLandCampina heeft het beste duurzaamheidsimago. Dit komt volgens het onderzoeksbureau voornamelijk doordat consumenten de voorkeur geven aan diensten en producten van bedrijven die gevoelsmatig dichtbij hen staan. Ook Philips, Menzis en Rabobank doen het in de ogen van de consumenten goed.  ING en de Nederlandse Spoorwegen boekten vooruitgang en verschenen dit jaar voor het eerst in de top tien. ING steeg dit jaar van plaats 22 naar plaats 8. NS stond in 2013 nog op plaats 24, maar bezet dit jaar de tiende plaats.

Acht van de tien Nederlanders hechten veel waarde aan bedrijfsvoering waarbij rekening wordt gehouden met mens, maatschappij en milieu. Consumenten zijn van mening dat veel bedrijven meer verantwoordelijkheid moeten nemen. Opvallend hierbij is dat de ruim tweederde van de ondervraagden vindt dat de prijs van duurzame producten te hoog is en dat de kwaliteit te wensen overlaat. Dit zijn volgens hen redenen om duurzame producten links te laten liggen.

Bron: Hope and Glory | Foto:  Marcel Oosterwijk via Flickr