04-06-2014 15:39 | Door: Redactie DuurzaamBedrijfsleven.nl

Een adviseur van de Chinese overheid stelt dat in het volgende vijfjarenplan China zichzelf een CO2-plafond zal stellen. Het signaal is positief, maar biedt weinig zekerheid. 

Afgelopen maandag kondigden de VS aan te streven naar een CO2-reductie van 30 procent in 2030 in zijn energiecentrales. China lijkt hier nu een schepje bovenop te willen doen, zij het met wat kanttekeningen. Het nieuws komt van een hoge klimaatadviseur voor de Chinese regering, die op een conferentie verklaarde dat hij en andere adviseurs aandrongen op  een absoluut plafond op CO2. Dit zou in werking treden vanaf 2016.

Advies

De adviseur is echter geen vertegenwoordiger van de regering, en specifieke cijfers noemde hij niet. Het is dan ook niet zeker of de Chinese overheid het advies overneemt en hoe hoog het plafond dan zal zijn.

Tot nu toe heeft China alleen emissiedoelen gesteld relatief aan de economische groei. Zolang de economie groeit, stijgen de emissies. De CO2-uitstoot per groeipercentage moet wel naar beneden, met 40-45 procent in 2020. China heeft in zes provincies een emissiehandelssysteem opgezet. Dit moet de komende jaren resulteren tot een nationale CO2-markt.

Parijs

De adviseur voorspelde dat de Chinese uitstoot van broeikasgassen zal pieken in 2030. Wetenschappers hebben berekend dat dit eigenlijk vijf jaar eerder moet gebeuren om onder twee graden wereldwijde opwarming te blijven. Dit doel werd afgesproken op de klimaatconferentie van Kopenhagen in 2009, zij het zonder bindende gevolgen.

De recente verklaring van de VS en de uitspraak van de Chinese adviseur zijn interessant in het licht van komende klimaattop in Parijs volgend jaar, zegt klimaatbeleidswetenschapper Frank Jotzo tegen de Britse krant The Guardian. “Wereldwijd staan we er beter voor dan in Kopenhagen in 2009. Hoogstwaarschijnlijk krijgen we op de klimaattop in Parijs wat coördinatie achter de schermen en concurrentie over wie de leiding neemt.”