21-09-2012 11:32 | Door: Redactie DuurzaamBedrijfsleven.nl

De overheidsuitgaven voor energiebesparing, hernieuwbare energie en maatregelen tegen klimaatverandering blijven stijgen. Het tempo van verbetering ligt echter te laag.

Dat blijkt uit data van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) over de uitgaven van de overheid tussen 2007 en 2010. In 2010 werd €3,3 mrd uitgegeven aan het tegengaan van klimaatverandering en het beperken van de gevolgen ervan. In 2007 ging het nog om €2,5 mrd.

Doel wordt niet gehaald

Het door Brussel gestelde doel, dat veertien procent van de energie in 2020 uit hernieuwbare bronnen moet komen, zal Nederland volgens het CBS niet halen. Op dit moment wordt 4 procent van de energie opgewekt uit hernieuwbare bronnen en met het huidige politieke beleid komt Nederland in 2020 uit op negen procent schone energie. Het nieuwe kabinet zal dus met duidelijke wijzigingen moet komen in het beleid om aan de vastgestelde 14 procent te komen.

Bestedingen

Van de uitgaven in 2010 was 60 procent gericht op aanpassingen aan de hogere waterstanden in de toekomst, zoals bijvoorbeeld dijkverzwaring. De overige 40 procent werd ingezet voor het tegengaan van klimaatverandering, zoals subsidies voor duurzame energie en het stimuleren van ‘het nieuwe rijden’.

Teleurstellende stijging in ‘groene’ banen

Om te illustreren dat Nederland nog geen grote sprongen maakt op het gebied van schone energie, heeft het CBS ook gekeken naar de werkgelegenheid die gecreëerd wordt door hernieuwbare energie. Energiebesparing en opwekking van schone energie was in 2008 goed voor 0,24 procent van de totale werkgelegenheid in Nederland. Dat percentage steeg in 2009 naar 0,25 procent en in 2010 naar 0,26 procent.

Bron: Trouw

Foto: E. Dronkert