05-05-2015 12:18 | Door: Laura Fransen

Een apparaat ontwikkeld door het Fraunhofer instituut verbetert mogelijk de behandeling van kankerpatiënten. Een nieuwe flowcytometer moet onnodige chemotherapie voorkomen.

De PoCyton flowcytometer van het Duitse onderzoeksinstituut detecteert door tumoren afgegeven kankercellen in het bloed van patiënten. De hoeveelheid aanwezige cellen geeft een indicatie van de ernst van de ziekte. Tijdens behandelingen zoals chemotherapie en bestraling kan deze cytometrie-techniek het effect van de behandeling weergeven. Is het aantal kankercellen afgenomen, dan werkt de therapie. Zo niet, dan kan de kostbare en voor de patiënt zware behandeling gestopt worden.

Cytometer Fraunhofer

Hoewel de techniek niet nieuw is, was deze tot nu toe niet goed toepasbaar. De benodigde apparatuur is groot, duur en traag. Vanwege de complexiteit zijn de apparaten bovendien alleen te bedienen door getrainde specialisten.   

Schoenendoos

De nieuwe flowcytometer werkt twintig keer sneller en kost minder. Door het gebruik van miniatuur-componenten hebben de onderzoekers de grootte kunnen terugbrengen tot die van een schoenendoos. Het apparaat is in staat zelfstandig metingen te verrichten, waardoor ook ongetraind personeel hem kan gebruiken. De ontdekking moet het mogelijk maken om het effect van behandelingen vroegtijdig vast te stellen.

De onderzoekers verwachten zomer 2015 een volledig functionerend prototype te kunnen presenteren. Naast toepassing bij kankerbestrijding, zien de onderzoekers ook mogelijkheden voor het detecteren van legionella in drinkwater. 

Bron: Fraunhofer | Foto: Ed Uthman, via Flickr Creative Commons (cropped by DuurzaamBedrijfsleven) en Fraunhofer