26-09-2012 17:40 | Door: Redactie DuurzaamBedrijfsleven.nl

Uit zorg dat duurzaam beleid verzandt in een ‘polderlandschap’ adviseert het Planbureau voor de Leefomgeving de overheid om samenhangend milieubeleid te voeren.

Dat stelt het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) in het rapport ‘Balans van de leefomgeving 2012’ dat het maandag heeft aangeboden aan demissionair minister Schultz van Haegen. In dit rapport staat een analyse van de huidige staat van ruimte, natuur en milieu in Nederland. Het PBL adviseert de overheid middels het rapport om een samenhangend milieubeleid te vormen.

“De visie rondom het duurzame beleid is verloren gegaan in een soort polderlandschap,” zegt Ton Dassen, onderzoeker bij het PBL, op BNR-radio. Het PBL beschouwt het milieubeleid van de overheid op verschillende punten als onsamenhangend.

Mobiliteitsbeleid

Zo heeft het PBL  kritiek op het mobiliteitsbeleid. Er wordt bij het aanleggen van wegen en het gebruik ervan wel gedacht aan duurzaamheid, maar te weinig aan het inperken van het aantal reiskilometers.

Om daar verandering in te brengen stelt het Planbureau voor om een totaalpakket op te stellen dat het effect van vervoer op natuur, milieu en ruimte inperkt. Wonen, werken en recreëren moeten dichter bij elkaar gebracht worden. Daarnaast kunnen prijsprikkels bijdragen aan een efficiënter mobiliteitssysteem.

Nek uitsteken

Tijdens een verdere toelichting aan DuurzaamBedrijfsleven licht Ton Dassen toe: “Van de overheid wordt verwacht dat zij coördinatieproblemen oplost. Ondernemingen zijn bereid om duurzame investeringen te doen, maar willen niet als enige hun nek uit steken. Een uitgedachte strategie van de overheid, geïnspireerd door een heldere visie kan de bereidwilligheid van ondernemers omzetten in daden. Dit kan, bijvoorbeeld, door stabiele subsidies en door reguleringen.”

Op het moment bestaat het subsidiebeleid van de overheid uit potjes. Een voorbeeld van zo’n potje is de subsidie voor zonnepanelen die GroenLinks heeft bewerkstelligd in het Lenteakkoord. Het potje is gevuld met €22 mln. Dat bedrag is voldoende om ongeveer 40.000 aanvragen te honoreren, maar niet voldoende om een structurele verandering teweeg te brengen in de maatschappij.

In Duitsland is het beleid veel consequenter, wat tot goede resultaten heeft geleid. Het land wekt inmiddels 25 procent van zijn elektriciteit duurzaam op. Toch denkt Dassen niet dat we de strategie van Duitsland hoeven te kopiëren. “Wij zijn sterk in andere dingen. Op zee bijvoorbeeld. Nederland zou kunnen inzetten op windenergie uit de kust of golfenergie.”

Bron: FoodHolland

Foto: WilCozpics