29-05-2015 09:24 | Door: Willemien Groot

Een nieuw computermodel kan de levenscyclusanalyse voor medicijnen aanzienlijk verkorten. In het model zijn 2.800 gangbare productiemethoden voor medicijnen opgenomen.

Het computermodel voor de levenscyclusanalyse (LCA) is ontwikkeld door de vakgroep Duurzame Organische Chemie en Technologie van de Universiteit Gent. Het model is gebaseerd op 2.800 goed onderzochte industriële productieroutes voor actieve farmaceutische ingrediënten. Op basis van een aantal een beperkt aantal variabelen is de milieu-impact van die processen goed te voorspellen, zeggen de onderzoekers. 

Een LCA geeft het volledige traject weer van grondstof tot een met de verwerking van medicijnresten. Die analyse duurt gewoonlijk drie tot zes maanden. Dat is een van de redenen waarom een levenscyclusanalyse van een product nog niet gangbaar is.

De verkorte LCA geeft informatie over de milieuvoetafdruk en is voor producenten bruikbare tool voor efficiëntieslagen in het productieproces.

In het onderzoek heeft de Gentse Universiteit nauw samengewerkt met het farmaceutische bedrijf Janssen Pharmaceutica, een dochteronderneming van Johnson & Johnson.

Bron: Universiteit Gent | Foto: Rodrigo Senna, via Flickr Creative Commons (Cropped by Duurzaambedrijfsleven)