14-12-2012 14:10 | Door: Redactie DuurzaamBedrijfsleven.nl

Innovatie is volgens Nederlanders dé uitweg uit de economische crisis. Driekwart vindt dat die innovatie wel duurzaam moet zijn. 

Dat blijkt uit onderzoek dat in opdracht van Shell door onderzoeksbureau Ipsos Synovate is uitgevoerd. Uit de resultaten blijkt dat de meerderheid  van de Nederlanders vindt dat ‘’innovatie de motor van de economie” is. Tweederde denkt dat innovatie dé oplossing is om uit de huidige crisis te komen.

Die innovatie moet duurzaam zijn. Driekwart van de bevolking is van mening dat innovatie nodig is om onze toekomstige energievoorziening te garanderen. Eenzelfde hoeveelheid ziet innovatie als middel om het milieu daarbij te sparen.

Echter, volgens de ondervraagden moet innovatie “echt toegevoegde waarde hebben”. Dat sluit aan bij het oordeel dat de Europese Commissie dit jaar velde over ons land: “Nederland scoort uitstekend op het open en excellente onderzoekssysteem, maar kan nog onvoldoende die excellente basis vertalen naar economische activiteit.”

Overheid en innovatie

Bijna de helft van de respondenten zegt actief betrokken te zijn bij innovaties. De rest vindt innovatie wel belangrijk, maar is er niet zo mee bezig of steunt innovatie alleen als het direct nut heeft.

Meer dan een derde van de ondervraagden vindt dat de Nederlandse overheid  zich extra moet inzetten om innovatie te stimuleren. Wat zij vinden van de samenwerking tussen overheid en bedrijfsleven via het zogenoemde topsectorenbeleid wordt in het midden gelaten.

De overheid ziet in ieder geval wel heil in samenwerking met het bedrijfsleven. “[Het topsectorenbeleid] is erop gericht om vanuit het bedrijfsleven meer richting te geven aan publiek onderzoek en onderwijs. Daarmee verbeteren de vestingsplaatscondities voor private investeringen,” aldus Agenstchap NL. Hiermee probeert de Nederlandse overheid gehoor te geven aan de kritiek van de Europese Commissie.

Bron: Ipsos Nederland

Foto: Rdecom