16-01-2013 11:54 | Door: Redactie DuurzaamBedrijfsleven.nl

Roetdeeltjes hebben een veel grotere impact op het opwarmen van de aarde dan gedacht. Gelukkig kan er snel actie op worden ondernomen.

Een dinsdag verschenen onderzoek van 31 wetenschappers laat zien dat roetdeeltjes in de lucht twee keer zoveel impact hebben op klimaatopwarming dan tot nu toe gedacht. De nieuwe schatting is dat het effect van roet twee derde is van dat van CO2.

Roetdeeltjes blijven maar een paar dagen in de lucht, in tegenstelling tot CO2, dat er jaren over doet om te verdwijnen. In die korte tijd houden roetdeeltjes echter veel warmte vast. Een voordeel van hun korte levensduur is dat het beperken van de uitstoot van roet een directe verbetering zou betekenen voor het klimaat.

Roet is een product van de onvolledige verbranding van koolstofhoudende brandstoffen, zoals benzine, diesel of biobrandstoffen. In Amerika en West-Europa komt 70 procent van de roet-uitstoot van dieselmotoren. In Azië en Afrika wordt 60 tot 80 procent van de uitstoot veroorzaakt door houtvuurtjes van huishoudens. Voor het reduceren van roetuitstoot in de westerse wereld zijn dieselmotoren dus de beste kandidaten.

Slecht voor de gezondheid

Roet heeft ook een negatief effect op de gezondheid. Het inademen van lucht vervuild met roetdeeltjes kan longziektes veroorzaken. Geschat wordt dat meer dan een miljoen mensen per jaar sterven aan ziektes veroorzaakt door het inademen van vervuilde lucht. Vooral grote steden in opkomende economieën hebben veel last van smog die vaak voor een groot deel uit roet bestaat. Zo werden in Beijing deze week smogniveaus gemeten die zo hoog waren dat bewoners werd aangeraden binnen te blijven.

Het is dus zowel voor het klimaat als voor de volksgezondheid een goed idee om roetuitstoot te beperken. Echter, om op de lange termijn een reductie van het broeikaseffect te bereiken zullen we ons ook zeker met de beperking van CO2-uitstoot moeten bezighouden, waarschuwen de onderzoekers.

Bron: The Guardian

Foto: Gerard Stolk