05-09-2015 10:19 | Door: Fitria Jelyta

Nederlandse wetenschappers hebben een opzetstuk ontwikkeld voor de smartphone om aan de hand van fijnstof de luchtkwaliteit te meten. ‘Burgerwetenschappers’ dragen hiermee bij aan een grootschalig onderzoek naar de luchtkwaliteit van Europese steden.

Het iSpex-project is een gezamenlijk initiatief van onder meer de Universiteit Leiden, het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (KNMI). Voor dit project benaderden de organisaties inwoners van verschillende Europese steden om de luchtkwaliteit grootschalig te meten.

Gebruikers meten het fijnstofpercentage in de lucht aan de hand van een opzetstuk voor de smartphonecamera en bijbehorende app. Het opzetstuk spoort fijnstof op door als een soort prisma zonlicht te ontrafelen. De app doet vervolgens binnen twee minuten een fijnstofmeting en geeft een indicatie van de luchtkwaliteit.

Smartphone-gebruikers kunnen de nauwkeurige metingen van iSpex doorsturen naar de wetenschappers voor een grondige analyse.

Chronische blootstelling

Uit eerder onderzoek blijkt dat te veel blootstelling aan fijnstof schadelijk is voor de gezondheid. Deze zwevende luchtdeeltjes van 10 micrometer ontstaan door onder andere verbranding van fossiele brandstoffen. Voor patiënten met luchtwegaandoeningen en hart- en vaatziekten kan fijnstof de symptomen verergeren.

In 2013 is het iSpex project door de samenwerkende partijen opgezet om de luchtkwaliteit van Nederlandse gebieden te meten. Hieraan hebben 10.000 Nederlandse inwoners zich aangemeld voor de smartphone opzetstuk en bijbehorende app.

De inwoners van Athene, Barcelona, Belgrado, Berlijn, Londen, Kopenhagen, Manchester, Milaan en Rome zullen het fijnstofpercentage dit jaar met iSpex meten. De metingen vinden plaats in de periode van 1 september tot en met 15 oktober. 

Bron: Medicalfacts, Kijkmagazine | Foto: Daniel Boyd, Creative Commons (Cropped by DuurzaamBedrijfsleven)