28-09-2015 09:51 | Door: Fitria Jelyta

Staatssecretaris Mansveld van Infrastructuur en Milieu introduceert een nieuwe smartphone-app, waarmee burgers snel en uitgebreid informatie krijgen over de luchtkwaliteit in hun leefomgeving.

De smartphone-app is een onderdeel van de website luchtmeetnet, die de gemeten luchtkwaliteit op meetpunten in Nederland weergeeft. Met de nieuwe app kunnen burgers metingen inzien van ozonconcentraties, stikstofdioxide en fijnstof in de lucht. Vervolgens geeft de luchtkwaliteitsapp een waarschuwing, wanneer de smoggehalte van de directe leefomgeving hoog is.

Daarnaast geeft de app handelingsadvies op buurtniveau. Zo kunnen mensen die gevoelig zijn voor luchtvervuiling hun agenda, route of vervoermiddel aanpassen. De app geeft de adviezen op basis van een luchtkwaliteitsindex van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid (RIVM) en de GGD Amsterdam.

“De nieuwe app geeft iedereen de mogelijkheid vooraf of op de dag zelf te controleren hoe de luchtkwaliteit is bij hem of haar in de buurt,” zegt Mansveld. “Met name voor mensen met een longziekte is die informatie van levensbelang.” De nieuwe smartphone-app is gratis te downloaden op een Android of iOS toestel.

Grootschalig onderzoek

De luchtkwaliteitsapp is ontwikkeld in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu in samenwerking met onder meer DCMR Milieudienst Rijnmond, Provincie Limburg en Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant. Verder hebben het Longfonds, Milieudefensie en het IRAS-instituut van de Universiteit Utrecht meegewerkt aan de handelingsadviezen in de app.

Het RIVM, KNMI en de Universiteit Leiden hebben eerder een opzetstuk ontwikkeld voor de smartphone om luchtkwaliteit te meten aan de hand van fijnstof. Het opzetstuk en smartphone-app zijn verkrijgbaar voor burgers die fijnstofmetingen maken als onderdeel van een grootschalig onderzoek naar de luchtkwaliteit van Europese steden. 

Bron: Rijksoverheid | Foto: Mark Woodbury, Creative Commons (Cropped by DuurzaamBedrijfsleven)