08-02-2013 15:37 | Door: Redactie DuurzaamBedrijfsleven.nl

De Europese Commissie heeft Britse subsidieplannen voor energie-efficiënte huizen goedgekeurd. Niet met alle plannen wordt echter direct akkoord gegaan.

Via het Green Deal-programma kunnen Britten tegen lage rentes bij overheidsinstanties geld lenen om hun huis energie-efficiënter te maken. Dit riep binnen Europa eerder vragen op over oneerlijke concurrentie, maar de Europese Commissie heeft het programma nu wél goedgekeurd.

Het plant levert volgens Brussel een significante bijdrage aan een maatschappelijk belang, namelijk energiebesparing. Daarnaast worden de voordelen van de subsidies direct doorgegeven aan de eindgebruikers, waardoor het probleem van oneerlijke concurrentie 'minimaal' is.

Btw-verlaging

Er staat ook een btw-verlaging van 20 naar 5 procent voor energiebesparende veranderingen in het programma. Dit gaat waarschijnlijk wél in tegen EU-regels, die stellen dat belastingverlaging alleen is toegestaan als het om 'sociaal beleid' gaat. Een voorbeeld van sociaal beleid is het vergroten van kansen van gezinnen met lage inkomens. “De EU heeft een te beperkte definitie van sociaal beleid,” vindt Jenny Holland, woordvoerder van de Britse vereniging voor energiebesparing. “Wij vinden dat energiebesparing hier zeker ook onder valt.”

Hoewel het Britse programma bijdraagt aan het halen van de Europese klimaatdoelen, kan Brussel geen uitzondering op de regels maken omdat dat tot klachten van andere EU-lidstaten zou kunnen leiden. “In de pers lijkt het alsof de EU probeert klimaatvriendelijke regelgeving tegen te werken,” zegt Emer Traynor, woordvoerder van de EU, “maar wij moeten er op toe zien dat het er voor iedereen eerlijk aan toe gaat.” De Europese Commissie is een onderzoek gestart naar de wetmatigheid van de btw-verlaging.

Bron: Euractiv

Foto: Doug via Flickr.com